fejlec

Lóczy Lajos Országos Földrajzi Verseny

Versenykiírás a 2020/2021-es tanévre

Tartalom:

A verseny címe:Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny
A verseny meghirdetői:

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium
Lóczy Lajos Geográfus Tehetségpont
(Loczy Young GEOgraphers' Talent Point)
Eminens Alapítvány

A verseny szakmai támogatói:

Magyar Földrajzi Társaság,
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajztudományi Központ,
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete,
Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport

A verseny célja:

A földrajz iránt érdeklődő tehetséges tanulóknak megmérettetési lehetőséget nyújtani, s ezen keresztül a Földünk-környezetünk műveltségterület kompetenciafejlesztési céljainak hatékonyságát segíteni. A verseny középpontjában a műveltségterület által felölelt természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, és a természeti-társadalmi környezetünkben való tájékozódás, gyakorlati eligazodás állnak. A műveltségterület témájából adódóan a verseny tematikájában megjelennek napjaink aktuális eseményei, azok tágabb összefüggésrendszerben való elhelyezése, értelmezése is, így az emberiség és a Világ fejlődési folyamataiban való eligazodás napi szükségletként jelentkező kompetenciái.

A verseny kategóriái:  9. évfolyam  és  10. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A verseny megfelelő kategóriájába nevezhetnek a középiskolák 9. illetve 10. évfolyamos diákjai, továbbá azok a tanulók, akik (pl. öt évfolyamos képzésben) a földrajz tantárgy vonatkozó tantervi anyagát legfeljebb egy év eltéréssel tanulják Ebben az esetben a nevezéskor azt az évfolyamot jelöljék meg, amelynek anyagából a diák versenyezni fog!

A versenyen való részvétel kizáró okai: nincs

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez használható irodalom Vissza a lap elejére

A középiskolai tantervben az adott évfolyamra meghatározott kompetenciák és tananyag, az általános iskolai tananyag Atlaszok térképeiről leolvasható alapismeretei, továbbá kiegészítő témák, aktualitások.

Mindkét évfolyamon:

Az első forduló feladatlapjai főleg kompetenciaalapú ismeretalkalmazási feladatokat tartalmaznak, melyekhez az általános iskolai tananyag mellett az addig tanult középiskolai tananyag alapismeretei, valamint Lóczy Lajos élete és munkássága társulnak.

A második forduló feladatlapjai 30%-ban két kiemelt témából, 30%-ban kiemelt terület(-ek) topográfiájából és a hozzá kapcsolható földrajzi ismeretanyagból, 40%-ban pedig a tankönyvek anyagára épülő általános földrajzi ismeretekből, aktuális események földrajzi vonatkozásaiból és egy megjelölt tudós, utazó földrajzi munkásságágából állnak.

Részletesen:

9. évfolyamon

Általános és regionális természetföldrajzi témák:

1. forduló

2. forduló

*a verseny honlapján tesszük közzé az első forduló után

Döntő (a járványhelyzetre tekintettel a megszervezés pontos részleteiről később adunk tájékoztatást)

 

10. évfolyamon

Általános és regionális társadalomföldrajzi témák:

1. forduló

2. forduló

*a verseny honlapján tesszük közzé az első forduló után

Döntő (a járványhelyzetre tekintettel a megszervezés pontos részleteiről később adunk tájékoztatást)

 

Javasolt forrásanyag

A hivatalos tankönyvjegyzéken szereplő általános és középiskolai tankönyvek, munkafüzetek, atlaszok, valamint a kiemelt témákhoz a honlapon megjelölt irodalom.

Továbbá:

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím) Vissza a lap elejére

A versenyre kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni a loczyverseny.edu.hu honlapon.
Először az intézményt kell regisztrálni, amellyel az iskola vállalja az írásbeli forduló versenykiírás szerinti megszervezését. Kérjük, hogy itt az iskola hivatalos email címét adják meg, melyen az első forduló után kommunikálhatunk! Ezután a diákok nevezése már egyénileg történik az online nevezési adatlap kitöltésével, valamint a Redmenta bejelentkezéssel. Kérjük alaposan ellenőrizzék az adatok, különösen az e-mail címek helyességét! Az online forduló lebonyolítása során ezen kommunikálunk közvetlenül a tanulóval.

Iskolák regisztrációjának határideje: 2021. február 12.

Tanulók nevezésének határideje: 2021. február 15. 12 óra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy tapasztalatunk szerint a verseny Redmenta csoportjába történő bejelentkezésnek előre nem kiszámítható időszükséglete van, ezért azt ne hagyják az utolsó pillanatra!

A versenyre való regisztráció, a nevezés és az első írásbeli fordulón való részvétel díjtalan.

Részvételi / nevezési díjat a második írásbeli fordulóba jutott versenyzőknek kell befizetni vagy átutalni az Eminens Alapítvány részére.

A 2. forduló részvételi díjának összege: 3000 Ft/fő.

Számlaszám: 10103214-45584925-00000006

Befizetési határidő: 2021. március 16.

Az azonosítás érdekében kérjük, hogy a közlemény rovatban feltétlenül a következő szerepeljen: "Lóczy-verseny" - Iskola székhelye rövidítve - iskola neve rövidítve - versenyző(k) neve. Nagyszámú versenyző esetén küldjék el e-mailben az átutalás pontos adatait, feltüntetve a befizetett pénzhez tartozó versenyzőket a loczyverseny@munkacsykaposvar.hu címre.
Az intézményi befizető nevére kiállított számlát emailben automatikusan megküldjük. A számlával kapcsolatos kéréseket és az egyéni befizetők esetleges számlaigényüket jelezzék a fenti e-mailen.

A késve érkezett, valamint a levélben, faxon vagy e-mailben elküldött jelentkezéseket nem tudjuk elfogadni!

Fordulók
(időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése) Vissza a lap elejére

A tantermen kívüli digitális munkarend elrendelése az idei tanévben a verseny első és második második fordulójának rendezésére egyaránt hatással van. Mindkét fordulót online tudjuk megszervezni a Redmenta online alkalmazáson keresztül.

A döntő fordulót a járványhelyzetre, a digitális oktatás elrendelésére és az előzetes szervezési teendőkre való tekintettel a verseny szakmai és operatív vezetése - a partnerekkel történt egyeztetést követően - a tavalyihoz hasonlóan, online formában kívánja megrendezni, a Microsoft Teams alkalmazáson keresztül.

.

1. (online) forduló

Az online feladatlapot a szervező iskola készíti elő és tölti fel a Redmenta rendszerébe. A versenyző tanulóknak regisztrálniuk kell a Redmentába, és jelentkezni a Lóczy_2021_9, illetve a Lóczy_2021_10 csoportba. A több részre tagolt 100 pontos online feladatsor sávosan ütemezett időablakokban indítható, és meghatározott ideig tölthető ki. A feladatrészeken belül a feladatok véletlen sorrendben jelennek meg.

Az 1. forduló megírásának egységes ideje 2021. február 15. 14 óra, időkerete 120 perc.

A feladatlap megírásához középiskolai Atlasz, szögmérő és vonalzó szükséges, továbbá számológép és körző használható!

A következő naptól elérhető lesz a megoldókulcs.

Az elért eredményeket és a második fordulóba továbbjutók listáját honlapunkon tesszük közzé a javítást követően.

2. (online) forduló

Az online feladatlapot a szervező iskola készíti elő és tölti fel a Redmenta rendszerébe. A versenyző tanulóknak jelentkezniük kell a kijelölt csoportokba (e-mail-ben küldünk értesítést). A hat részre tagolt, 120 pontos online feladatsor sávosan ütemezett időablakokban indítható,és meghatározott ideig tölthető ki. A feladatrészeken belül a feladatok véletlen sorrendben jelennek meg.

A 2. forduló egységes időpontja: 2021. április 14. 14 óra, a megoldási keretidő kb. 120 perc, ezen belül a Redmentában beállított szegmentált időkorlátok szerint történik a megírás.
A versenyző tanulóknak a Redmenta alkalmazásban az I. fordulóban használt Lóczy_2021_9, illetve a Lóczy_2021_10 csoportba kell belépniük..

A feladatlap megírásához segédeszköz NEM használható!

A javítás felülvizsgálatát követően a versenyzők elért pontszámáról a verseny honlapján lehet tájékozódni. A döntőbe jutottakat e-mailben is értesítjük.

3. forduló - Döntő (online)

A szervezők elérhetősége:

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium - Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Web:loczyverseny.hu
Tel.,fax:82/510-132   82/510-133
Levélcím:7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 48.
E-mail: loczyverseny@munkacsykaposvar.hu